performia logo 2023

Personali mittemateriaalne motiveerimine

Facebook
Twitter
LinkedIn

Olete kindlasti kokku puutunud olukorraga, kus töötajate rahaline motiveerimine ei pruugi suurendada nende produktiivsust. Peamine probleem, mida ettevõtetes näeme, on asjaolu, et juhid suunavad oma jõupingutused sageli vähem produktiivsetele töötajatele, püüdes neid järele aidata või koolitada, samas kui produktiivsed jäävad tähelepanuta ja sageli ka tunnustuseta.

See loob paradoksi, kus ebaefektiivsed töötajad saavad rohkem tähelepanu, mis lõppkokkuvõttes ei paranda meeskonna üldist produktiivsust.

Tegelikult väärivad rohkem tähelepanu just produktiivsed töötajad, sest just nemad annavad olulise panuse ettevõtte edusse. Pühendades neile aega, innustades neid ning pakkudes võimalusi edasiseks õppimiseks ja arenemiseks, saavad juhid mitte ainult tõsta nende motivatsiooni, vaid stimuleerida ka ülejäänud meeskonnaliikmeid efektiivsust tõstma.

“Saame selle, millele oleme pikk aega teed sillutanud” – see on lihtne seadus, mida teades saab produktiivsust märkimisväärselt tõsta. Ergutades oma tähelepanuga kasvavaid statistikaid, aitab juht luua edukultuuri, kus kõik püüdlevad paremate tulemuste poole. Suunates oma tähelepanu suuremalt jaolt probleemsetele töötajatele, saame lõppkokkuvõttes langeva statistika. Meie meeskonnas töötab see seadus 100%!  Proovige seda kindlasti ka teie!

Ja ärge unustage, et Performia aitab teil anda eksperthinnangu teie töötajate produktiivsuse ja motivatsiooni kohta. Kas suhtleme?

Tellige meie ajakirja Performer uusim värbamise ja inimeste haldamise teemaline number tasuta.

ajakiri


Võtke meiega ühendust