performia logo 2023

Produktiivsus

 Personalivärbamise ja -juhtimise otsustav tegur

att

Produktiivsuse kontroll on värbamise esimene ja kõige olulisem samm, mille poolest erineb Performia lähenemisviis teistest värbamis- ja hindamismeetoditest. Kui värvatud inimene ei suuda tulemuslikult töötada, siis pole vahet, mis haridus tal on, kui meeldiv inimene ta on ja mis tema CVs kirjas on. Kõigepealt kontrollime kandidaadi võimet tulemuslikult töötada ja seejärel arutame kõike muud. Sellise lähenemisviisi korral on värbamisvead minimaalsed ja mis peamine, me garanteerime, et ei luba “reisijaid” ega probleemide tekitajaid ettevõttesse.

4 töötajate kategooriat produktiivsuse järgi

Produktiivsus on inimese võime tulemuslikult töötada. Produkt on tegevuse tulemus, mille eest ta saab palka. Kui inimene sellest lihtsast põhimõttest aru ei saa, ei tasu talle oma aega raisata.

Performer

Töötab tulemuste nimel
20 % Kõigist töötajatest
 • Töötab tulemuse nimel
 • Leiab lahendusi
 • Iseseisev

 Tegija

Töötamisest huvitatud
30 % Kõigist töötajatest
 • Produktiivne
 • Valmis töötama
 • Vajab juhti

Reisija

Eelistab mitte töötada
30 % Kõigist töötajatest
 • Pole produktiivne
 • Raske juhtida
 • Laisk

Koorem

Probleemide tekitaja
20 % Kõigist töötajatest
 • Palju vigu
 • Tülide allikas
 • Negatiivsed ideed

Produktiivsuse intervjuu Performiast

Uus lähenemisviis intervjueerimisele, mis paneb kõik paika!

Peamine, mida te värvatavalt ootate, on produktiivsus. Teil on mingi töö, mis tuleb ära teha. Teile ei piisa sellest, et keegi lihtsalt tegeleb millegagi, sooritab mingeid toiminguid, vaja on tulemust. Tihti ei ole kõige produktiivsemad töötajad just väga toredad ja meeldivad inimesed, kuid samas on just nemad eelkõige need, keda te hindate. Värbamisel on samuti – mis tähtsus on sellel, kui hea kandidaat välja näeb, kui ta ei suuda teie ettevõttes produktiivselt töötada!

Planeerige meiega online-kohtumine,

et saada lisateavet produktiivsuse intervjuu kohta

ProduktiivsusTellige meie ajakirja Performer uusim värbamise ja inimeste haldamise teemaline number tasuta.

ajakiri


Võtke meiega ühendust