performia logo 2023
test

Miks on oluline personali testida

Facebook
Twitter
LinkedIn

Teie võtate tööle uusi inimesi, annate neile üle mingisuguse osa tööst ja vabanenud aja ….kulutate nendega suhete klaarimiseks. Mitu korda päevas Teil tuleb tegeleda sellega, et välja uurida kummal on rohkem õigus, kas Mardil või Jaanil? Mitu päeva nädalas lõppevad Teil mõttega: «Miks Mati teeb kogu aeg vigu?»  Tuleb välja, et iga uus töötaja toob endaga kaasa palju küsimusi. Ja hea on, kui nende paljudele küsimustega kaasneb ka kasu Teie ettevõttele.
Või näiteks, Teie loote ettevõtte koos hea ja usaldusväärse sõbraga ning aja möödudes avastate, et Te ei tunne teda üldse. Teil on topeltraske, sest ühest küljest Te ei taha sõpra kaotada, teisest küljest aga ei ole Te rahul oma sõbra ilmsiks tulnud iseloomuomadustega.
Teil tekib selline tunne, et olete tuupikus ja teist ei sõltu midagi. Selle kõigega on võimalik midagi ette võtta, kui teada ette, kus oht peitub.
Sellistel puhkudel on lahenduseks isiksuse omaduste test. Performia Exec-U-Test on üks sellistest testidest. Seda kasutatakse väga edukalt juba 50 aastat üle kogu maailma.

Uued või juba päris «vanad» töötajad ei ole enam Teie jaoks mõistatus, kui Te näete nende Performia Exec-U-Testi tulemusi. Saate teada, kas müügikonsultant kipub tegema soodustusi või vastupidi müüb oma teenuseid kõrgema hinnaga. Teate, miks ühel juhil on alluvad alati närvis ja nutuste nägudega, teisel aga tulevad tööle tund aega hiljem ja on vahetpidamata suitsupausil. Teate ka, miks ühel tehnikul on kõik tööriistad omal kohal ja tööpind korras, teisel on aga tööriistad alati laiali ning kunagi pole võimalik midagi leida.

Näide elust enesest: üks ettevõte meelitas värbamisagentuuri abiga teisest ettevõttest enda juurde spetsialisti kõrgele ametikohale. Poole aasta pärast nad avastasid, et projektid ei liigu, tegudeni ei jõuta ja jutt jääb jutuks.  Seejuures on alati olemas väga «veenev» põhjendus. See töötaja oli alati viisakalt riides ja oskas öelda õigeid asju, tekkis tunne, et temaga ei saa midagi valesti olla. Siiski oli ilmne, et tulemused puudusid… Personaliosakonna juht otsustas teha sellele töötajale Performia Exec-U-Testi.

Selgus: see inimene on leebe ja peenetundeline, tal puudub järjepidevus, et lõpetada alustatud tegevusi. Ta teeb ja ütleb alati seda, mida temalt oodatakse. Ta ei püüa oma seisukohta teistele selgeks teha, vaid on lihtsalt vait…ja lõpuks teeb nii, nagu õigeks peab. See on inimene, keda kahtlustatakse milleski viimasena.
Eelnevad tööandajad kinnitasid testi tulemusi – töötaja ei olnud kunagi suuteline alustatud projekte lõpule viima. Samuti oli tal alati loogiline põhjendus, miks mingit asja ei saa ära teha.
Nüüd võib välja arvestada, kui palju läks ettevõttele selline viga maksma: värbamisagentuuri teenused «erilise» spetsialisti leidmise eest, tema palk ja maksud poole aasta eest. Ja muidugi lisakulud: aeg, mis oli kulutatud uue töötaja väljaõpetamisele ja ettevõtete tööpõhimete tutvustamisele, luhta läinud projektid jne.

Tundub ju üsna loogiline, et asi ei ole üldse inimeses (inimene on ju hea), vaid tema isiksuse omadustes, «töövahendites”, mida ta kasutab erinevate probleemide lahendamiseks. Müügikonsultandi töövahendid on suhtlemine ja empaatiavõime, direktoril – vastutustunne ja planeerimisvõime!

TÖÖTAJAID ON VAJA TESTIDA JA SEDA ON VÄGA OLULINE TEHA enne inimese töölevõtmist või ametikõrgenduse pakkumist, et jõuda selgusele kas inimene on üldse võimeline püstitatud eesmärke saavutama. Kandidaat võib töövestlusel Teile päris palju rääkida, kuid oma tõelist palet ta Teile kindlasti ei näita ning seetõttu võite sellise inimese värbamisega kaotada palju raha või midagi enamatki!

Tellige meie ajakirja Performer uusim värbamise ja inimeste haldamise teemaline number tasuta.

ajakiri


Võtke meiega ühendust