performia logo 2023
produktiivsus

Töötaja produktiivsus: olulisim faktor värbamisel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Esimene asi, mida Teie ootate töötajalt, keda tööle võtate, – et ta oleks produktiivne. Teil on olemas mingisugune töö, mis tuleb lõpule viia mis peab olema lõpetatud. Teile ei piisa sellest, et keegi lihtsalt tegeleks mingisuguse tööga, teeks mingisuguseid tegevusi, Teil on vaja tulemust. Töö peab olema lõpetatud ja punkt! Tuleb välja, et kõige produktiivsemad töötajad ei ole alati kõige meeldivamad inimesed, kuid just neid kiidetakse tavaliselt esmajärjekorras. Värbamisel on samamoodi, kõige tähtsam on anda tulemusi ning just sellele faktorile tuleb esmajärjekorras oma tähelepanu pöörata. Mis vahet on sellel, kuidas kandidaat välja näeb, kui ta ei ole võimeline Teie ettevõttes produktiivselt töötama. Kui kord saabub mõistmine, millega on tegu ja kui oluline see on, hakkad maailma vaatama hoopis teise pilguga… Produktiivsus – inimese võime tulemuslikult töötada

Produkt – see on inimese tegevuse tulemus, mille eest ta saab tasu. Pagari puhul on selleks näiteks leib, jalgapallimeeskonna ründajal on selleks palli löömine vastase väravasse, sekretäri puhul aga ülemuse vaba aeg. Loogiline oleks eeldada, et inimesele oleks õiglane maksta vaid sel juhul kui ta toodaks oma produkti. Pole produkti-pole tasu. Teoorias on kõik lihtne. Aga kuidas on asjad tegelikkuses? Tegelikkuses selgub, et mitte kõik selle planeedi inimesed ei mõista produkti olemust ja veel vähem on võimelised seda tootma. Kuidas te mõtlete: milline peaks olema arsti produkt?

Vastus tuleb justkui iseenesest: terve inimene! Siis tekib aga järgmine küsimus: mille eest arst palka saab? Katse eest haigeid ravida. Probleem on selles, et arstile makstakse tegevuse eest sõltumata sellest, kas see toob mingi tulemuse või mitte. Oluline on vaid see, et mingeid tegevusi sooritati: haige vaadati üle, määrati ravi. See aga, kas inimene tervenes või mitte, on juba teisejärguline. Arst saab oma raha igal juhul kätte. Kuidas oleks loogiline? Loogiline oleks tasuda arstile tervete patsientide eest. Mida enam neid arsti nimistus on, seda suurem on tema palk. Kui keegi haigestus või, jumal hoidku, koguni suri, väheneb ka palk. Sel juhul suureneks järsult ka arsti huvi oma patsientide tervise säilitamise vastu. Kuid kahjuks on need ainult unistused. Pöördume tagasi tegelikkusesse. Tegelikkus aga seisneb selles, et enamus meie töötajaid isegi ei tea, mis on nende produkt. Kuidas nad saaksid seda toota, kui nad isegi ei tea, mis see on? Uurige välja, mitu töötajat teie organisatsioonis teab tegelikult, mille eest nad raha saavad. Kord kuulsin ma sellist vastust: palk on kompensatsioon mu isikliku aja eest. (Eriti huvitav on sellist uurimust läbi viia mingis riiklikus asutuses) Uskuge, kui määratlete oma ettevõttes iga ametikoha produkti ja viite selle informatsiooni meeskonna kõigi liikmeteni, kasvab ettevõtte efektiivsus ning harvenevad vaidlused mingi tegevuse vajalikkuse või mittevajalikkuse üle. Küsimus hakkab olema ainult selles, kas mingi tegevus soodustab produkti tootmist või mitte. Avaldan teile saladuse: on inimesed, kes on võimelised tootma ja inimesed, kes pole võimelised tootma. Nad erinevad üksteisest. Ühtedel on selja taga võidud ja saavutatud eesmärgid, teistel aga hulk lõpetamata toimetusi ja kaebused elu üle. Need 2 inimtüüpi mõtlevad erinevalt! Esimene ütleb kohe, mis on tema produkt, teine aga laskub arutlustesse selle üle, et tema produkti pole võimalik mõne sõnaga kirjeldada…ja tema puhul saaks produktist üldse rääkida vaid üldiselt. Tavaliselt on ettevõtte kõige produktiivsemaks töötajaks selle ettevõtte omanik 🙂

Olete nõus?

Performia pakub meetodit, mis võimaldab hinnata kandidaadi võimet anda/saavutada tulemusi veel enne tema töölevõtmist. Ettekujutlus sellest, kui produktiivne on kandidaat, aitab Teil värvata oma ettevõttesse tõeliselt väärtuslikke töötajaid

Tellige meie ajakirja Performer uusim värbamise ja inimeste haldamise teemaline number tasuta.

ajakiri


Võtke meiega ühendust