performia logo 2023

Eetika ja juhtimine: kuidas saavutada meeskonnas üksteisemõistmine

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tänapäeva äris püüab iga meeskonnaliige olla sõltumatu ja kindel oma tähtsuses. Seetõttu kerkib esiplaanile eetikaga seotud juhtimisvaldkond. Juhtimises on eetika meeskonna koostöö mudel, mis aitab eesmärke kiiresti ja tõhusalt saavutada.

Eetika olemus on kõrvaldada ettevõttest kõik põhimõtted ja käitumismudelid, mis ei kattu üldise eesmärgiga. See hoiab töötajad ühel lainel, mis vähendab vigu, haigestumisi ja suurendab produktiivsust. Töötajad on õnnelikumad, kuna neil on selge arusaam, mis suunas ettevõte liigub.

Kolm eetilise juhtimise põhimõtet

1. Ettevõtte eetikakoodeksi loomine
Eetikakoodeks on põhimõtete ja reeglite kogum, mis reguleerib töötajate käitumist ettevõttes. Koodeks aitab säilitada professionaalsuse ja vastastikuste suhete standardid. Teisisõnu, eetikakoodeks on seaduste kogum, mida rikkudes on ettevõttel oht hävitada oma heaolu ja töötajate vaimne tervis.

Teie ettevõttes peab olema selge ja kõigile kättesaadav eetikakoodeks!

2.   Ettevõttekultuuri kujundamine
Ettevõttekultuur on väljakujunenud mõtte- ja tegutsemisviis, mida jagavad kõik ettevõtte töötajad. Uued töötajad peavad selle omandama ja aktsepteerima, et saada  omaks. Näiteks võib ettevõttekultuuris kirjeldada, kuidas me kliente teenindame, kui kiiresti seda teeme ning miks meie heatahtlikkus ja abivalmidus meelitavad ligi kliente üle kogu riigi.

3. Eetikaprogrammide kasutamine karistuste ja trahvide asemel
 Valdavalt on ettevõttekultuuri seisukohalt ebaeetilise käitumise põhjused seotud sellega, et töötaja ei tea, kuidas õigesti käituda, või ei ole teadlik oma tegevuse tagajärgedest. Eetikaprogrammi eesmärk on õpetada inimesele õiget käitumist, näidata tagajärgi ja lõpuks muuta ta tugevamaks.
 Ei ole soovitatav kasutada trahvi- või karistussüsteeme, mis muudavad meeskonna nõrgemaks ja ebakindlaks. Hästi koostatud eetikaprogrammid võivad töötajaid tõhusalt motiveerida, luua võimalusi isiklikuks arenguks ja ergutada meeskonnavaimu.

Järeldus
Õigesti koostatud ja tõhusalt rakendatud eetikakoodeks koos selge ettevõttekultuuriga võib parandada suhteid meeskonnas ja tõsta klienditeeninduse kvaliteeti. Soovime teile edu sellise keskkonna loomises, tänu millele teie kollektiiv õitsvale järjele saab!

Tellige meie ajakirja Performer uusim värbamise ja inimeste haldamise teemaline number tasuta.

ajakiri


Võtke meiega ühendust