Juhi vastutus — Süü või mäng?

Juhi vastutus — Süü või mäng?

Üks peamine põhjus, miks väikeste ja keskmiste firmade areng aeglustub või hoopis peatub, on juhi tõsine kartus võtta enda peale lisavastutus oma tiimi eest. Probleem on väga lihtne: see on mõistete segiajamine ehk kui juhid hakkavad mõtlema, et vastutus ja süü on üks ja seesama! Aga miks hakkavad juhid ikka rohkem tundma end oma äris ja oma meeskonnas mitte nn põhjusena vaid tagajärjena? Vastus on väga lihtne: juhti ümbritseb ebaeetilisus. Just ebaeetiline keskkond, olgu need töötajad või äripartnerid, veenab juhti selles, et tema ainsana on süüdi kõikides hädades: et neil napib raha, et nad ei saa pühendada oma perele piisavalt aega. Tema on süüdi ka selles, et neil on väga palju kliente või vastupidi vähe, või selles, et nad on üldse sunnitud tööd tegema… Mõistate?

Ja kui kerkib uute töötajate värbamise küsimus ning tuleb endale võtta veel suurem vastutus, siis kõlab see nii: „Nüüd pead sa end veel rohkem süüdi tundma…“ Kõik, lõpp laienemisele! Keegi ei taha olla lõputult süüdi.

Vaatleme, mida vastutus endast tegelikult kujutab. Vastutus tähendab tunnetada end mingis tegevusvaldkonnas toimuva põhjusena. See hõlmab otsustus- ja tegutsemisvõimet. Tegelikult on vastutus inimese enda otsus selle kohta, kas ta on toimuva põhjus või tagajärg. On ju vastutada tegelikult äge! See on mäng, mille te ise äriomanikuna olete loonud. Olete ise kehtestanud reeglid ja tahate ise seda mängu mängida. Te olete olnud PÕHJUS, et see mäng on alanud ja kestab!

Selleks, et mäng jätkuks, tuleb lihtsalt aru saada, et vastutus ei ole süü, see on just see teie võime, mis on lasknud avada äri ja võimaldab teha nii, et mäng pakuks veel rohkem rahuldust ning et teie sellest veel enam võidaksite. Tehke oma keskkond eetiliseks. Eetika eesmärk on kõrvaldada vastutegevus (vastupidised eesmärgid) teie keskkonnast, ja kui see on tehtud, siis kõrvaldada ka muud kavatsused (mis tahes muud eesmärgid, mis ei lange kokku teie omadega). Meeskond peab teadma ja nägema ühist eesmärki ning aitama seda saavutada. Saage oma keskkonna eetilisemaks muutumise põhjuseks, lihtsalt õppides ja süstematiseerides seda valdkonda. Need kaks lihtsat tegevust tõstavad teie otsustus- ja tegutsemisvõimet!

Võtke vastutus oma firma laienemise eest enda peale, olge selle põhjuseks! Performia tegelebki just sellega, et aitab teil oma keskkonnas eetikat juurutada, õpetades teile, kuidas avastada ja kõrvaldada sealt vastutegevus ning muud kavatsused.

Koostöös meiega te saate täpse tehnoloogia, kuidas eristada ja kuidas juhtida erinevat tüüpi töötajaid, et teie äri areneks veel kiiremini. Looge õige meeskond!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.