Iga ametikoht nõuab teatud isikuomaduste kogumit. Me võime teha teie kandidaadile hinnangu ja tuvastada ohtlikud seisundid veel enne töölepingu sõlmimist

Selliste isikuomaduste hindamist sisaldab Performia test

Produktiivsus

Määratlus kandidaadi võime kohta töötada ja anda tulemusi. Produktiivsus – on võtmeteguriks värbamisel!

Lahenduste leidmine

Määratlus kandidaadi võime kohta näha ja leida lahendused probleemidele. Tema vaade tööle ja elule üldiselt.

Enesekindlus ja stabiilsus

Võime teostada rutiinset tööd, või vastupidi, võtta vastu uusi väljakutseid, samuti enesekindluse ja stabiilsuse astet.


Sihikindlus

Võimsus ja potentsiaal eesmärgi saavutamisel. Kui efektiivselt suudab inimene saavutada tulemusi ja jälgida sihitud kursi.

Hindamise õigsus ja meeskonnatöö

Kandidaadi kokkuleppimise võime. Tema kalduvus töötada inimestega või seadmetega, samuti potentsiaal meeskonnatööks.

Suhtlus

Kandidaadi võime suhelda, kui säravalt, arusaadavalt ja värvikalt saab inimene jagada oma ideid.

Planeerimine

Määratlus kandidaadi võime kohta planeerida tööd ja hoida pikad projektid kontrolli all.

Kontroll ja enesevalitsemine

Määratlus kandidaadi võime kohta kontrollida ennast ja oma ümbrust, samuti tema enesevalitsemise ja plahvatusseisundi taset.

Aktiivsus

Määratlus kandidaadi elulise energia taseme kohta, milline on tema kiirus ja efektiivsus töö tegemisel.

Vastutus

Määratlus kandidaadi vastutuse taseme kohta, tema stressitaluvus ja võime vastutada oma töö eest.


Tundlikkus

Kandidaadi soov aidata teisi inimesi, või vastupidi, kui külm inimene ta on.


Motivatsioon

Millistel eesmärkidel tuleb teile tööle kandidaat, tema tööle tuleku põhjused, tema motivatsioon, kas tööle või sissetulekule.


Tellige eksperthinnang
Eemaldame maski! Viime läbi isiku hindamist Performa testi abil. Me tuvastame kõik iseloomu erisused, avastame nii positiivsed kui ka kõik negatiivsed omadused. Te saate täielikku ülevaate sellest, millises valdkonnas on kandidaat kõige tootlikum ja kuidas teda juhtida võimalikult tõhusalt! Kõige tähtsam – meil on võimalik tuvastada kandidaati, kes võib teha teie ettevõttele rohkem kahju kui kasu!
Viime läbi spetsiaalse vestluse, mille eesmärk on eelkõige selgitada kandidaadi produktiivsust. See on meie esindusintervjuu “Intervjuu produktiivsusele”, et näha kandidaadi kohta kõige tähtsamat – millised tulemused ta suudab anda just teie firmale. Oleme ainus ettevõte turul, mis pöörab suurt tähelepanu just kandidaadi produktiivsusele!
Me määrame kindlaks põhjuse, miks kandidaat tahab saada tööd teie firmas ja mis eesmärgil ta hakkab teie firmas tööle. Me anname teile teavet, kuidas antud kandidaat on motiveeritud ja kuidas ta võib mõjuda olukorrale ja üldisele motivatsioonile teie firmas.
Me analüüsime kandidaadi eelmised tulemused. Kontrollime eelmiste töökohtade soovitusi ja kandidaadi varasemaid saavutusi. Me alati otsime fakte, selleks et te saaksite näha kõiki antud kandidaadiga seotud riske ja teha õige otsus. Kõik kontrollid viiakse läbi tuginedes intervjuu ja testi tulemustele, selleks et kinnitada kõik tugevad küljed ja täpselt mõista tema nõrkade kohtade mõju tehtavale tööle.
Me alati tuvastame olulised faktid kandidaadi kohta, mida ei ole teie või teie värbamise agentuur märganud! See oluliselt vähendab teie riske ja aitab teha tõeliselt õige valik!
Me anname teile kirjaliku aruande koos hinnanguga kõiki riskide kohta, kandidaadi täieliku iseloomustusega, tema võimetest ning soovitused efektiivse juhtimise ja ametikohale sisseviimise kohta.
Isiksuseomaduste proovitest

Tellige tasuta isiksuseomaduste proovitest. Proovige kuidas Performia testimise süsteem töötab, kui täpne see on ja kas see sobib teie ärile. Soovitame teha testimise endale või töötajale, keda te väga hästi tunnete.

See on Performia tutvustusteenus, mis osutatakse ainult firma omanikule, peajuhatajale või personalispetsialistile.

  Teie nimi*

  Teie e-post*

  Teie telefon*

  Firma nimi*

  Kutsume 1-tunnisele Performia efektiivse värbamise aluste tasuta videokursusele, mida saab vaadata internetis. Kursuselt saate teavet värbamise peamistest faktoritest, kuidas värbamisprotsessi süstematiseerida ja kiirendada ning kandidaate täpsemini hinnata!

  Meie viimased artiklid

  Strateegiline värbamine versus palavikuline

  [mkb-tip]— Mul on kiiresti vaja kahte uut töötajat: dispetšerit ja tootmismeistrit. — Kui kiiresti? — No tõtt-öelda eile. Tööandja ja personalispetsialisti vestlusest[/mkb-tip] Ei ole saladus, et Eestis valitseb totaalne spetsialistide põud. Kui vajate kiiresti töötajat, alustate teie või personalispetsialist palavikulisi otsinguid. Aeg läheb, aga vajalikku inimest justkui poleks olemaski. Kas pole tuttav olukord? Siit on […]

  Eestlaste ja venelaste erinev lähenemine äritegemisele

  Meid hakkas huvitama, millised isiksuseomadused aitavad Eestis tegutsevatel ärimeestel ellu jääda selles hullumeelses maailmas. Olles teinud piisavalt palju isiksuseomaduste teste eesti äri esindajatele, me nägime erinevusi eesti ja vene ärimeeste vahel. Me viisime läbi täiendava uuringu, mille tulemused on kajastatud selles lühikeses artiklis. Algselt ei olnud meil plaanis eristada meie lugupeetud vastajaid rahvusest lähtuvalt, kuid […]