Strateegiline värbamine. Kuidas värvata võtmetähtsusega töötajaid.

Strateegiline värbamine. Kuidas värvata võtmetähtsusega töötajaid.

Oleme teinud mõnekümnes Eesti firmas finantsnäitajate ja töö efektiivsuse uuringu. Meie eesmärk oli välja selgitada põhjused, miks võib ühes ja samas valdkonnas tegutsevate firmade efektiivsus ja kasum nii erinev olla.
Avastasime, et madala efektiivsuse põhjus on enamasti selles, et juhtivatel ametikohtadel töötavad inimesed, kes oma iseloomult või kompetentsuselt juhiks ei sobi.
Toon meie praktikast näite. Analüüsisime ühe Eesti firma personali. Selle firma aastakasum on umbes 6 miljonit eurot ja seal töötab üle 140 inimese. Omanik polnud rahul personali tööefektiivsusega. Alustasime uuringut firma juhtidest. Meie konsultant esitas ühele võtmetähtsusega juhile 2 küsimust: „Mida tähendab „juhtimine*“ ja mis tulemust oodatakse teie kui juhi tööst?“ Mõlemale küsimusele vastas ta pärast väikest mõttepausi ausalt: „Ei tea.“ Edasine analüüs näitas, et tal pole inimeste juhtimise alaseid teadmisi ja isikuomaduste poolest sobiks ta pigem töötama tehnikaga.
Varem oli ta olnud väga produktiivne tegija, kes teadis paljusid tehnilisi nüansse. Ta oli firmas töötanud palju aastaid ja olnud tegelikult kõige lojaalsem töötaja, seetõttu oligi talle antud juhtida terve osakond. Viga tehti kõrgema juhtkonna tasandil. Uue juhi kandidatuuri ei uuritud piisavalt ja see värbamistsükkel viidi läbi pigem intuitiivselt, mitte süsteemi järgi. Selle tagajärjeks oli firma efektiivsuse langus ja kasumi märgatav vähenemine.

[mkb-info]Sellise probleemi avastasime peaaegu kõikides madala efektiivsusega firmades. Võime täie kindlusega väita, et peamine põhjus on värbamisel tehtud viga ja tagajärjeks töötaja võimetus oma ametikohal tulemuslikult töötada. Seejuures mõistame me värbamise all ka firma töötaja viimist uuele ametikohale. Nimetagem seda sisevärbamiseks ja siin tehtud vead pole vähem ohtlikud kui värbamisel väljastpoolt.[/mkb-info]

Sellises olukorras aitame eelkõige operatiivselt valida hea juhi, seejärel õpetame firmaomanikele efektiivse värbamise tehnoloogiat ja anname nende käsutusse süsteemi kandidaatide kiireks analüüsiks. Meie töö peamine eesmärk on kindlaks teha kandidaadi produktiivsus ehk võimekus tulemuslikult töötada. Kui inimene ei ole võimeline tulemuslikult töötama, pole vahet, milline haridus ja iseloom tal on.
Kui jutt on lihttööliste värbamisest, kus peamine on võime tööriista käes hoida ja oskus sellega ümber käia, võib värbamisvead tavaliselt tähelepanuta jätta, kuid uue töötaja produktiivsust tuleb mõne päeva või kõige rohkem nädala jooksul töös kontrollida
Juhtide värbamine ja nende produktiivsuse täpne kindlaks tegemine on hoopis teine asi! Siin tehtud vead võivad tulevikus äri märgatavalt mõjutada. Tahan teieni tuua mõtte, et juhtide värbamist peab äriomanik igal juhul kontrollima! Ma ei pea silmas, et ta peab isiklikult kandidaate analüüsima, pean silmas, et ta peab täpselt teadma produktiivsete töötajate värbamise põhimõtteid, samuti mõistma ja oskama kontrollida kõike, mis selles valdkonnas toimub. Kui usaldate juhi värbamise personalijuhile või värbamisfirmale, saate kindlasti inimese, kes pole sugugi produktiivsem kui see, kes tegeles valikuga. Esmase valiku tegemise võib ju usaldada kellelegi teisele, kuid lõpliku valiku peab tegema omanik ise või ta parem käsi! Et tõeline tiiger kinni püüda, on vaja teist tiigrit. „Vinge võitleja“ ära tunda ja temaga kokku leppida võib enamasti ainult firmaomanik ise. Tere tulemast STRATEEGILISE VÄRBAMISE valdkonda!

[mkb-info]

Oleme välja selgitanud veel ühe olulise asjaolu. Reatöötajad, kellele usaldatakse värbamine, kardavad konkurentsi ja valivad enda juhitavasse osakonda spetsiaalselt nõrku kandidaate, et nendest ei saaks pretendente nende endi kohale. Sellise faktiga oleme korduvalt kokku puutunud meie klientide firmades! [/mkb-info]

Juhtide värbamiseks on produktiivsuse ja isikuomaduste analüüsi süsteem teile eluliselt vajalik ja te peate ise seda hästi tundma! Meie saame teid selles aidata…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.