1. Teie tööpakkumise lehekülg ja kandidaatides huvi äratamise strateegia

Loome atraktiivse vabade töökohtade lehekülje aadressil teie_firma.exelect.eu ja töötame välja turundusstrateegia ning teie nõudmistele vastavates kandidaatides huvi äratamise strateegia. Otsime kandidaate avalikest allikatest nagu CV Online, kasutame oma kandidaadibaasi ning reklaamime sotsiaal- ja otsinguvõrgustikes.

Sammu tulemus: töö teie firmas ja seega ka tööpakkumine on potentsiaalsetele töötajatele atraktiivne, seda on lihtne leida ning sellele on lihtne kandideerida

2. Kogu värbamisprotsess Performia online-süsteemis

Juhime kõiki värbamistsükleid online-süsteemis, millele saate ligipääsu ka teie ning vajaduse korral saate isiklikult kogu protsessi kontrollida. Online-süsteemi kaudu teeme kandidaatide seast valiku, peame kirjavahetust, testime ja salvestame teie firma jaoks tähtsa info iga kandidaadi kohta eraldi. Sellest saab teie isiklik kandidaadibaas, mida saate kasutada ka tulevikus..

Sammu tulemus: hästi organiseeritud ja süstematiseeritud värbamisprotsess

3. Isiklikud kohtumised parimate kandidaatidega

Kutsume parimaid kandidaate elavale intervjuule. Korraldame üpris lühikesi vestlusi, mille eesmärk on eeskätt välja selgitada kandidaadi produktiivsus. See on meie firmaintervjuu, mis võimaldab näha kandidaatides kõige tähtsamat – milliseid tulemusi võib ta just teie firmas saavutada. Oleme ainus firma turul, mis pöörab suurt tähelepanu just kandidaadi produktiivsusele!

Sammu tulemus: kandidaat on võimeline teie firmas tulemuslikult töötama

4. Isiksuseomaduste testid potentsiaali hindamiseks

Hindame isikut ja motivatsiooni Performia testimissüsteemi kaudu. Selgitame välja kõik iseloomu iseärasused, nii positiivsed kui negatiivsed. Saate täieliku ettekujutuse, millises valdkonnas on kandidaat kõige produktiivsem ja kuidas teda kõige efektiivsemalt juhtida, et ta saavutaks võimalikult häid tulemusi

Sammu tulemus: välja on selgitatud kandidaatide tugevad ja nõrgad küljed

5. Minevikus saavutatud tulemuste kontroll

Kontrollime eelmistel töökohtadel saavutatud tulemusi. Otsime fakte, et saaksite inimese võimetes 100% kindel olla. Kontrollime vestluste ja testitulemuste alusel, et leida kinnitust tugevatele külgedele ning täpselt mõista, kuidas nõrgad küljed kandidaadi tööd võivad mõjutada

Sammu tulemus: Kandidaadi tõendatud produktiivsus

6. Abi kandidaadi ettevalmistamisel tööks ja aruanne tema kohta

Teie poolt heaks kiidetud kandidaadi kohta, kelle olete otsustanud võtta katseajale, teeme täieliku kirjaliku aruande. Süsteemi järgi värbamisel anname teie käsutusse piisava hulga andmeid, et teil tekiks mulje, nagu tunneksite kandidaati juba ammu!

Sammu tulemus: Te teate väga hästi, milleks kandidaat suuteline on ja kuidas teda efektiivselt juhtida

Küsige pakkumist

Oleme turul ainsad, kes pööravad palju tähelepanu just kandidaatide võimele tulemusi saavutada! Tänu värbamise süsteemsele käsitlusele garanteerime just produktiivse töötaja valiku, kellel on ennustatav käitumine ja sellele ametikohale sobivad isiksuseomadused. Me ei võta uue töötaja valiku eest tasu, kui värvatud kandidaat lahkub firmast 6 kuu jooksul pärast värbamist, kuna pole olnud võimeline tulemust saavutama.

Analüüsime teie vabu töökohti ja teeme teile personaalse pakkumise!

Kutsume 1-tunnisele Performia efektiivse värbamise aluste tasuta videokursusele, mida saab vaadata internetis. Kursuselt saate teavet värbamise peamistest faktoritest, kuidas värbamisprotsessi süstematiseerida ja kiirendada ning kandidaate täpsemini hinnata!

Meie viimased artiklid

Strateegiline värbamine versus palavikuline

[mkb-tip]— Mul on kiiresti vaja kahte uut töötajat: dispetšerit ja tootmismeistrit. — Kui kiiresti? — No tõtt-öelda eile. Tööandja ja personalispetsialisti vestlusest[/mkb-tip] Ei ole saladus, et Eestis valitseb totaalne spetsialistide põud. Kui vajate kiiresti töötajat, alustate teie või personalispetsialist palavikulisi otsinguid. Aeg läheb, aga vajalikku inimest justkui poleks olemaski. Kas pole tuttav olukord? Siit on […]

Eestlaste ja venelaste erinev lähenemine äritegemisele

Meid hakkas huvitama, millised isiksuseomadused aitavad Eestis tegutsevatel ärimeestel ellu jääda selles hullumeelses maailmas. Olles teinud piisavalt palju isiksuseomaduste teste eesti äri esindajatele, me nägime erinevusi eesti ja vene ärimeeste vahel. Me viisime läbi täiendava uuringu, mille tulemused on kajastatud selles lühikeses artiklis. Algselt ei olnud meil plaanis eristada meie lugupeetud vastajaid rahvusest lähtuvalt, kuid […]

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.