Miks on oluline personali testida

Miks on oluline personali testida

Inimesel, kellel ei ole puuduseid, on tavaliselt ka väga vähe vooruseid.

Abraham Lincoln

Teie võtate tööle uusi inimesi, annate neile üle mingisuguse osa tööst ja vabanenud aja… kulutate nendega suhete klaarimiseks. Mitu korda päevas teil tuleb tegeleda sellega, et välja uurida kummal on rohkem õigus, kas Mardil või Jaanil? Mitu päeva nädalas lõppevad teil mõttega: «Miks Mati teeb kogu aeg vigu?» Tuleb välja, et iga uus töötaja toob endaga kaasa palju küsimusi. Ja hea on, kui nende paljudele küsimustega kaasneb ka kasu teie ettevõttele.
Või näiteks, teie loote ettevõtte koos hea ja usaldusväärse sõbraga ning aja möödudes avastate, et te ei tunne teda üldse. Teil on topeltraske, sest ühest küljest te ei taha sõpra kaotada, teisest küljest aga ei ole te rahul oma sõbra ilmsiks tulnud iseloomuomadustega. Teil tekib selline tunne, et olete tupikus ja teist ei sõltu midagi. Selle kõigega on võimalik midagi ette võtta, kui teada ette, kus oht peitub. Sellistel puhkudel on lahenduseks isiksuseomaduste test. Performia Exec-U-Test on üks sellistest testidest. Seda kasutatakse väga edukalt juba 50 aastat üle kogu maailma.

Uued või juba päris «vanad» töötajad ei ole enam teie jaoks mõistatus, kui te näete nende Performia Exec-U-Testi tulemusi. Saate teada, kas müügikonsultant kipub tegema soodustusi või vastupidi müüb teenuseid kõrgema hinnaga. Teate, miks ühel juhil on alluvad alati närvis ja nutuste nägudega, teisel aga tulevad tööle tund aega hiljem ja on vahetpidamata suitsupausil. Teate ka, miks ühel tehnikul on kõik tööriistad omal kohal ja tööpind korras, teisel on aga tööriistad alati laiali ning kunagi pole võimalik midagi leida.

Näide elust enesest: üks ettevõte meelitas värbamisagentuuri abiga teisest ettevõttest enda juurde spetsialisti kõrgele ametikohale. Poole aasta pärast nad avastasid, et projektid ei liigu, tegudeni ei jõuta ja jutt jääb jutuks. Seejuures on alati olemas väga «veenev» põhjendus. See töötaja oli alati viisakalt riides ja oskas öelda õigeid asju, tekkis tunne, et temaga ei saa midagi valesti olla. Siiski oli ilmne, et tulemused puudusid… Personaliosakonna juht otsustas teha sellele töötajale Performia Exec-U-Testi. Selgus: see inimene on leebe ja peenetundeline, tal puudub järjepidevus, et lõpetada alustatud tegevusi. Ta teeb ja ütleb alati seda, mida temalt oodatakse. Ta ei püüa oma seisukohta teistele selgeks teha, vaid on lihtsalt vait… ja lõpuks teeb nii, nagu õigeks peab. See on inimene, keda kahtlustatakse milleski viimasena. Eelnevad tööandajad kinnitasid testi tulemusi – töötaja ei olnud kunagi suuteline alustatud projekte lõpule viima. Samuti oli tal alati loogiline põhjendus, miks mingit asja ei saa ära teha.

Nüüd võib välja arvestada, kui palju läks ettevõttele selline viga maksma: värbamis- agentuuri teenused «erilise» spetsialisti leidmise eest, tema palk ja maksud poole aasta eest. Ja muidugi lisakulud: aeg, mis oli kulutatud uue töötaja väljaõpetamisele ja ettevõtete tööpõhimete tutvustamisele, luhta läinud projektid jne.
Tundub ju üsna loogiline, et asi ei ole üldse inimeses (inimene on ju hea), vaid tema isiksuse omadustes, «töövahendites”, mida ta kasutab erinevate probleemide lahendamiseks. Näiteks, müügikonsultandi töövahendid on suhtlemine ja empaatiavõime, direktoril – vastutustunne ja planeerimisvõime!

Tellige tasuta isiksuseomaduste proovitest. Proovige kuidas Performia testimise süsteem töötab, kui täpne see on ja kas see sobib teie ärile. Soovitame teha testimise endale või töötajale, keda te väga hästi tunnete.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.