Eestlaste ja venelaste erinev lähenemine äritegemisele

Eestlaste ja venelaste erinev lähenemine äritegemisele

Meid hakkas huvitama, millised isiksuseomadused aitavad Eestis tegutsevatel ärimeestel ellu jääda selles hullumeelses maailmas. Olles teinud piisavalt palju isiksuseomaduste teste eesti äri esindajatele, me nägime erinevusi eesti ja vene ärimeeste vahel. Me viisime läbi täiendava uuringu, mille tulemused on kajastatud selles lühikeses artiklis.

Algselt ei olnud meil plaanis eristada meie lugupeetud vastajaid rahvusest lähtuvalt, kuid protsessi käigus selgus, et eestlaste ja venelaste vastused on erinevad, seetõttu me otsustasime need siiski üksteisest eraldada.

Niisiis, pärast 72 ettevõtte omaniku küsitlemist, kellest 40 inimest olid eestlased ja 32 – venelased, me avastasime erinevuse, mis võib pakkuda huvi ka teile.

[mkb-info]Üldiselt saavutavad venelased edu tänu oma edasi- pürgivusele ja enesekindlusele. Nad alustavad ettevõtlusega mõeldes: kõige olulisem on alustada, tulgu mis tuleb. Edasipürgivus, sihikindlus ja soov mitte alla anda toovad edu vene ettevõtetele. Venelased ei anna alla![/mkb-info]

[mkb-info]Eestlastel on teistsugune lähenemine – 7 korda mõõda, 1 kord lõika! Tuleb eelnevalt kõike planeerida, välja arvestada, läbi viia turu-uuring.Planeerimine ja organiseeritus – need on eestlaste tugevad küljed, mis aitavad neil ehitada edukat äri.[/mkb-info]

Ja mõistagi, et enesekindlus viib edasi. Aga mis ühendab mõlema rahvuse edukaid esindajaid? Kõik vastajad tegelevad ettevõtlusega, kuna tahavad tuua oma ühiskonnale kasu. See ei ole soov teenida rohkem raha, vaid soov aidata! Ja see on ju suurepärane! Eetilisus on eduka äri oluline moment.

Kahtlemata aitab edasipürgivus plaanitut saavutada ja tegevusi lõpule viia ning planeerimine võimaldab viia riskid miinimumini ning liikuda kindlal sammul edasi. Samuti tasub meeles pidada, et iga äri – see on eelkõige inimesed! Mida paremini te mõistate inimesi, seda kergem on teil suhelda klientidega, töötajatega, partneritega, tarnijatega ja konkurentidega.

Mõistes seda, aitab Performia edukatel ettevõtjatel tõsta oma professionaalsust inimese käitumise mõistmise alal ja aitab teid värvata produktivseid inimesi!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.